Privacy Statement

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze Website en in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarvoor een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit beleid houdt onder meer in dat wij persoonlijke informatie die ons verschaft wordt, vertrouwelijk behandelen. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

De verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens

Je gegevens worden verwerkt door:

ctmedia

Karwij 2, 3755 TT Eemnes

Kamer van Koophandel: 32138729

 

"Website" heeft betrekking op een van de volgende websites:

● https://ctmedia.nl

● https://www.ctmedia.nl

 

Persoonsgegevens

"Persoonsgegevens”: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

 

Juridische informatie

ctmedia

Karwij 2

3755 TT Eemnes

Kamer van Koophandel: 32138729

 

Hosting provider

Mijndomein

 

Je hebt recht op toegang, wijziging, correctie van je persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met info@ctmedia.nl. Legitimatie wordt wel vereist.

 

Verzamelde informatie, doel, gebruik en verwerking van persoonsgegevens

ctmedia verzamelt gegevens voor de uitvoering voor het aanbieden van informatie en/of offertes.

 

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer:

● je op de Website vraagt om informatie

● je ctmedia een mailverzoek zend

 

 

Onderstaande persoonsgegevens worden door ctmedia verwerkt:

 

DOEL Beheer klantgegevens

 

Aard van de gegevens:

● Voor- en achternaam

● Adres

● Telefoonnummer

● E-mailadres

● Bedrijfsgegevens

● Gegevens met betrekking tot orders: tordernummer, omschrijving, inschrijving, prijzen, de afgenomen diensten

 

Bankgegevens

Bankgegevens worden door ctmedia beheert.

 

Bewaartermijn

De gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving.

 

Inzage, correctie en recht van verzet

Je hebt recht op toegang, wijziging, correctie van je persoonsgegevens (artikel 33 en 34 Wbp). Neem hiervoor contact op met ctmedia via info@ctmedia.nl

 

Daarnaast heb je de mogelijkheid om te bepalen wat er met je persoonsgegevens gebeurt na je overlijden. Voor meer informatie over het onderwerp, kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Tot slot heb je het recht je persoonsgegevens over te dragen. Dit recht is van toepassing op dezelfde manier als het recht op toegang en rectificatie.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ctmedia neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ctmedia.nl

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze Websites als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze Websites speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.

 

Welke cookies gebruiken wij?

● Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website wordt door Google gedurende 26 maanden na jouw laatste bezoek opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Ga naar het privacybeleid van Google.

 

● Linkedin, Facebook en Twitter

Op onze website is een button opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op het sociale netwerk Linkedin Deze button werkt door middel van stukjes code die van Linkedin zelf afkomstig is. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Linkedin, (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”

De informatie wordt overgebracht naar, en door Linkedin opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Linkedin stellt zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Ga naar het privacybeleid van Linkedin.

 

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

 

Consumentenbond:

Wat zijn cookies?

Cookies verwijderen

 

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen zullen op deze Website worden gepubliceerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

site-overzicht

contact

 

downloads

social media

copyright  © ctmedia 2013   Alle rechten voorbehouden